Condicións

Víctor Pérez Pascual (en adiante Fidelia) ofrece na súa páxina Web información relacionada co tipo de actividade, produtos e servizos que realiza. Esta información non constitúe unha oferta comercial de compra ou venda de ditos produtos e servizos, polo que os prezos correspondentes non están publicados.

Fidelia resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina Web, podendo incluso limitar ou non permitilo acceso a dita información.

Fidelia é titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial desta Web, das súas páxinas, pantallas, da información que conteñen, da súa aparencia y deseño, das súas marcas, logos, e dos seus produtos e servizos, agás que se especifique outra cousa.

Fidelia autorízalle a descargar os contidos, copiar ou imprimir calquera páxina desta Web, pero exclusivamente para o seu uso persoal e, sempre e cando, con iso non infrinxa o copyright ou calquera outro dereito de propiedade, nin cambie, modifique, ou suprima calquera información, contido, ou as súas advertencias. A copia de información non debe entenderse como unha autorización para transferirlle a vostede ou a calquera persoa os dereitos de propiedade de Fidelia.

Fidelia prohibe a copia, duplicación, redistribución, comercialización ou calquera outra actividade cunha finalidade ou uso público que se poida realizar cos contidos das súas páxinas Web aínda que se citen as fontes, agás consentimento por escrito de Fidelia.

Responsabilidade

Os contidos desta páxina son de carácter xeral e non constitúen, en modo algún, a prestación de ningún servizo de asesoramento ou consultaría de ningún tipo.

As páxinas e contidos poden conter errores, inexactitudes ou omisións. Fidelia non garante a exactitude, integridade ou veracidade dos contidos ou de calquera declaración ou calquera outra información publicada nas súas páxinas Web. Vostede acepta que calquera decisión, unha vez feita esta advertencia, será asumida pola súa propia conta e risco.

Fidelia non se responsabiliza das posibles discrepancias que poidan xurdir entre a versión dos seus documentos impresos e a versión electrónica dos mesmos publicados nas súas páxinas Web.

Fidelia non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información subministrada na Web nin dos danos e prexuízos producidos no Usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida na Web e/ou derivados do acceso, uso, mala utilización ou utilización con fins ilícitos dos contidos do Portal.

Política de seguridade

O acceso á Web non implica a obriga por parte de Fidelia de controlala ausencia de virus ou calquera outro programa ou sistema dañino. Correspondendo ó usuario a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos dañinos. Fidelia non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo da Web.

O acceso á Web require de servizos e subministracións de terceiros, incluídos o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde a Fidelia. Por conseguinte, os servizos provistos a través da Web poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles para os usuarios. Fidelia non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos ó usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da Web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

Uso de Cookies

Esta páxina web non usa Cookies.

Con esta información analízase a frecuencia de uso da Web da empresa a partir dos dados de conexión, e as seccións máis visitadas. Fidelia non utiliza cookies para recoller información dos usuarios dende a súa páxina Web nin rexistra as súas direccións IP.

Usuarios fora de España e lexislación aplicable

Os contidos destas páxinas Web son controlados por Fidelia, dende as súas oficinas en territorio español. O acceso dende un lugar fora de España estará suxeito ó cumprimento das leis aplicables en dito lugar. Está prohibido o uso deste Sitio Web ou os seus contidos, cando isto supoña unha violación das leis e demais regulacións de exportación de España.

Para calquera controversia ou conflito suscitado en relación con este Aviso Legal e Condicións de Uso serán aplicables as leis españolas.