De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está facilitando os seus datos de carácter persoal ó Responsable de Tratamento: Víctor Pérez Pascual. (en adiante Fidelia), con enderezo en RÚA DE GREGORIO FERNÁNDEZ 16-OURENSE, 18 BAIXO - 32002 Ourense (OURENSE) e correo electrónico info@fidelia.es

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “MENSAXE”. Fidelia poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • • Xestionar o servizo de Atención ó Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluída no Sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.
  • • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a Fidelia manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode implicar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. No caso de que nos aporte datos persoais de terceiros, vostede responsabilízase de ter informado e haber obtido o consentimento destes para ser aportados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Protección de Datos.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación basease no consentimento que vostede nos outorga ó premer o botón “ LIN E ACEPTO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE”.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • • Dereito a solicitalo acceso ós seus datos persoais.
  • • Dereito a solicitala súa rectificación ou supresión (dereito ó esquecemento).
  • • Dereito a solicitala limitación do seu tratamento, e a opoñerse ó tratamento.
  • • Dereito á potabilidade dos datos.

Para exercelos seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

Fidelia dispón de formularios axeitados ó respecto. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en info@fidelia.es

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Fidelia ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantila seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos que proveñan da acción humana ou do medio físico e natural ó que están expostas.